شروع ثبت نام دوره بیست و هفتم طراحی لباس پیشرفته پاییز ١٣٩٨ ٠(شب و عروس و پارچه سازی با سوزن تنبور) شروع دوره بیست و هفتم، اول آبان ١٣٩٨ ___________________________ ظرفیت دوره بیست و ششم تکمیل شد. ٠ مربوط به دروس دوره های جامع طراحی لباس پیشرفته ،که به صورت تک درس و جامع برگزار میشود. پاییز ١٣٩۶ آکادمی تخصصی (اوت کوتور) مدو فشن ملیکاباصری ٠ ٠ راه ارتباطی شما با ما: 👇👇👇 ٠ 🌟#خانه_طراح...